Tommy Nilsson, koordinator av uthyrningsnätverket

Tommy Nilsson, nätverkets koordinator.

Starta eget!

Villamaskinisten avser expandera över tiden med flera noder/företagare i nätverket.

Vi söker därför dig som vill bli nästa medlem i uthyrningsnätverket Villamaskinisten.

Som medlem är du en fristående företagare som driver din uthyrningsverksamhet självständigt under namnet Villamaskinisten och finns med på Villamaskinistens hemsida.

Vinsten med detta är att få en kostnadseffektiv marknadsföring och uppnå synergieffekter genom att verka under samma namn och samarbeta i ett nätverk. Du slipper också göra misstaget att starta igång en maskinuthyrningsverksamhet själv. Många av oss har gjort det misstaget innan vi bildade nätverket och gick samman. Skaffa maskiner för att hyra ut är inte svårt. Det svåra är att nå ut på marknaden och profilera sig. För att klara det som nystartad eller maskinuthyrare som vill expandera behövs samverkan.

Den eller de vi söker kan vara du som inte har sysslat med företagande innan utan börjar från ”början” och köper in de maskiner du själv vill hyra ut och startar upp ett nytt företag. Ett grundläggande kapital för att kunna skaffa sig en maskinpark och starta ett företag behövs.

Du kan också vara en redan etablerad maskinuthyrare som vill börja hyra ut under Villamaskinistens namn och ansluta dig till nätverket.

Det tredje alternativet är att du köper delar av befintliga Villamaskinisters bättre begagnade maskinpark och startar din egen verksamhet. Denna maskinpark är en väl beprövad mix av kvalitetsmaskiner som lämpar sig väl för uthyrning.

Kontakta Tommy i Karlskrona om du vill veta mer. info@villamaskinisten.se